Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15.3.2013 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe priemyselné manažérstvo 

o 9.00 hod. Ing. Otília Ondrušková, téma dizertačnej práce: „Voľba sústavy motivátorov pre zabezpečenie efektívnosti manažérstva ľudských zdrojov“

o 10.30 hod.  Ing. Viera Vančová, téma dizertačnej práce „Návrh podpory inovačného procesu v priemyselných podnikoch prostredníctvom medzinárodnej spolupráce“

Miesto konania obhajob:  MTF STU Trnava, Paulínska 16, miestnosť č. 220.