Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  29.09.2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.30 hod. Ing. Katarína Pocisková Dimová, téma dizertačnej práce: „Formovanie intermetalických fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát"

o 10.00 hod.  Ing. Kristína Demianová, téma dizertačnej práce „Progresívne metalurgické spájanie solárnych kolektorov"

o 13.00 hod.  Ing. Martin Gatial, téma dizertačnej práce „Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave"

o 14.30 hod.  Ing. Petr Nesvadba, téma dizertačnej práce „Výskum zvárania explóziou kovov s nízkou teplotou tavenia"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202 - 2. poschodie , pavilón T.

 

o 9.30 hod. Ing. Michal Omámik, téma dizertačnej práce: „Metrologické zabezpečenie výroby vybraných typov plôch strojných súčiastok s využitím systémov merania na obrábacom stroji"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 139 - 1. poschodie , pavilón T.