Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 12. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment

o 9.00 hod. Ing. Marián Polakovič, téma dizertačnej práce: „Návrh zvyšovania pružnosti logistických reťazcov v materiálovom toku výrobného procesu"

o 10.30 hod. Ing. Štefan Tomášik, téma dizertačnej práce „Návrh uplatnenia princípov kontrolingu v manažérstve investičného rozvoja podniku"

o 12.00 hod. Ing. Vladimír Rašla, téma dizertačnej práce „Návrh systému plánovania ako súčasti stratégie krízového manažmentu pre efektívnejšie riadenie environmentálnych krízových situácií v priemyselných podnikoch " 

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.