Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  21. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.00 hod. Ing. Martin Provazník, téma dizertačnej práce: „Spájkovateľnosť keramických a nekovových materiálov"

o 9.30 hod. Ing. Robert Augustín, téma dizertačnej práce: „Vplyv malého množstva Al na vlastnosti bezolovnatej spájky typu SAC"

o 11.00 hod. Ing. Miloslav Krivošík, téma dizertačnej práce: „Materiálová diagnostika a zvyšková životnosť oceľových zváraných konštrukcií"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.

o 8.00 hod. Ing. Martin Kováč, téma dizertačnej práce: „Výskum technologických možností 5-osového, HSC a HSM obrábania"

o 9.30 hod. Ing. Matúš Beňo, téma dizertačnej práce: „Výskum technologických možností CNC sústruženia s protivretenom"

o 11.00 hod. Ing. Martin Benovič, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky pre voľbu montážnych spojov, technológií a systémov"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 131, pavilón T.