Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  26. 11. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 9.30 hod. Ing. Michal Rešeta, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky tvorby optimálnej výrobkovej štruktúry priemyselného podniku"

o 11.00 hod.  Ing. Petra Marková, téma dizertačnej práce „Návrh opatrení pre implementáciu ergonomického programu do podnikov strednej veľkosti"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105, pavilón Z.