Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3. júla 2013 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

o 9,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Silvia Šebeňová

Študijný  program: výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce: Metodika návrhu a voľby senzorického vybavenia v inteligentnej montážnej bunke

Školiteľ: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Rázusova 2, Trnava, m. č. R-II-2.

 

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Katarína Zuzicová

Študijný  program: výrobné zariadenia a systémy

Téma dizertačnej práce: Modelovanie a plánovanie materiálového toku vo výrobnom systéme

Školiteľ: doc. Ing. František Pecháček, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Rázusova 2, Trnava, m. č. R-II-2.