Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  30. 9. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 10.00 hod. Ing. Zuzana Školárová, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínka 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.