Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. 11. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment

o 9.00 hod. Ing. Miroslava Sokolová, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky personálnej stratégie pre malé a stredné podniky v kontexte stratégie spoločensky zodpovedného podnikania"

 

o 10.30 hod. Ing. Alexandra Mikušová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky tvorby štruktúry logistických reťazcov v priemyselných podnikoch"

o 12.00 hod. Ing. Peter Štiavnický, téma dizertačnej práce „Návrh konceptu novej generácie modelovania organizačných systémov"

o 13.30 hod. Ing. Martina Kuperová, téma dizertačnej práce „Návrh metodiky zavádzania logistických koncepcií v manažérstve výroby malých a stredných priemyselných podnikov"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.