Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 8.30 hod. Ing. Mária Štefániková, téma dizertačnej práce: „Surface treatment of high alloy tool steel using laser technology"

o 10.00 hod. Ing. Karin Kocúrová, téma dizertačnej práce „Vplyv procesu karbonitridovania uhlíkových a nízkolegovaných konštrukčných ocelí na ich štruktúru a úžitkové vlastnosti"

Miesto konania obhajob:  MTF STU Trnava Bottova 23, miestnosť č. 202, pavilón T.