Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  10. 3. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 8.30 hod. Ing. Yulia Šurinová, téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky aplikácie globálneho systému vývoja produktov v dodávateľských organizáciách pre automobilový priemysel"

o 10.00 hod.  PhDr. Ing. Silver Luco, téma dizertačnej práce „Analýza implementácie podsystému riadenia controlling v podnikovej sfére"

o 11.30 hod.  PhDr. Ing. Martin Ilavský, téma dizertačnej práce „Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105, pavilón Z.