Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  27. 8. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 8.30 hod. Ing. Marek Syč, téma dizertačnej práce: „Využitie exaktných metód pri projektovom plánovaní"

o 10.00 hod.  Ing. Jozef Zlocha, téma dizertačnej práce: „Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov"

o 11.30 hod.  Ing. Naďa Straková, téma dizertačnej práce „Procesné uplatnenie ergonomického programu v podnikovej praxi"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.