Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  29. 9. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 10.00 hod. Ing. Katarína Szeteiová, téma dizertačnej práce: „Štúdium vybraných metód simulácie pri tvorbe nástrojových systémov pre technológiu Injection Moulding"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.