Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  29. 10. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov

o 9.00 hod. Ing. Andrej Trnka, téma dizertačnej práce: „Využitie dátových skladov pri riadení procesov "

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.