Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  24. 8. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 8.30 hod. Ing. Eva Uhráková, téma dizertačnej práce: „Plagiátorstvo na technických univerzitách "

o 10.00 hod. Ing. Miroslav Oravec, téma dizertačnej práce: „Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole"

o 11.30 hod. Ing. Lucia Šimurdová, téma dizertačnej práce : „Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov"

 

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.