Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  1. 7. 2010 o 11.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce študentky v dennej forme doktorandského štúdia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Jany Urdzikovej  vo vednom odbore 39-76-9 Inžinierstvo kvality produkcie.

Téma dizertačnej práce: „Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave,  Paulínska 16,  m. č. 063.