Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. augusta 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9.00 hod.:

Doktorandka: Ing. Veronika Videnová

Študijný  program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných podnikov

Školiteľ: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

 

o 10.30 hod.:

Doktorandka: Ing. Katarína Ladvenicová

Študijný  program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodického postupu aplikácie kompetenčných modelov v podmienkach stredne veľkých priemyselných podnikov

Školiteľ:  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

 

o 12.00 hod.:

Doktorand: Ing. Marián Kortiš

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce:  Analýza dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku a návrh odporúčaní na využitie udržateľného SZP pri ich riešení

Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

 

Zverejnené: 12.08.2014