Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  14. 9. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 8.30 hod. Ing. Jana Bakajová, téma dizertačnej práce: „Štúdium precipitácie v Cr-Mn-N austenitických nehrdzavejúcich oceliach "

o 10.00 hod.  Ing. Miroslav Čavojský, téma dizertačnej práce „Vysokopevné hliníkové zliatiny pripravené rýchlym chladením taveniny"

o 11.30 hod.  Ing. Tibor Szmolka, téma dizertačnej práce „Štúdium lomových procesov vo vybraných typoch materiálov"

o 13.00 hod.  Ing. Andrea Adamčíková, téma dizertačnej práce „Príprava penového hliníka priamym speňovaním z taveniny"

 

Miesto konania obhajob:  MTF STU Trnava Bottova 23, miestnosť č. 202, pavilón T.