Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  18. 7. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 8.30 hod. Ing. Katarína Bártová, téma dizertačnej práce: „Vplyv expozičných podmienok na stabilitu fáz a koróznu odolnosť legovaných ocelí"

o 10.00 hod.  Ing. Marián Drienovský, téma dizertačnej práce „Development and complex structural and mechanical characterization of lead-free solders with additions of rare earth elements"

Miesto konania obhajob:  MTF STU Trnava Bottova 23, miestnosť č. 202, pavilón T.