Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  17. 7. 2012 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 8.00 hod. Ing. Jana Harnúšková, téma dizertačnej práce: „Stabilizácia taveniny na prípravu penových kovov"

o 9.30 hod. Ing. Peter Krížik, téma dizertačnej práce: „Možnosti zvyšovania modulu pružnosti hliníkových profilov"

o 11.00 hod. Ing. Lucia Senčeková, téma dizertačnej práce: „Mo/Mo - silicide composites prepared by liquid silicon infiltration"

Miesto konania obhajob:  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava, Račianska ul. 15, Bratislava.