Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9. júna 2014 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 9,00 hod. :

Doktorand: Mgr. Vladimír Liška

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Riadenie frekvenčného pásma oscilátorov Duffingovho typu s rýchlou spätnou väzbou

Školiteľ: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.

 

o 10,30 hod. :

Doktorandka: Mgr. Michaela Horalová Kalinová

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov

Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.

 

Zverejnené: 02.06.2014