Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  7. 9. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

o 9.00 hod. Ing. Ivan Mirek, téma dizertačnej práce: „Príspevok k výskumu tvárniteľnosti neželezných kovov a zliatin"

o 10.30 hod. Ing. Igor Slávik, téma dizertačnej práce „Výskum dráhy nástroja pri rezaní vodným lúčom pre zabezpečenie prerezania hrúbky obrábaného materiálu"

o 13.30 hod. Ing. Katarína Brodzáková, téma dizertačnej práce „Príspevok k teórii tvorenia povrchu pri hromadnom mikrorezaní"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.