Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 17. septembra 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

o 9,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Veronika Grígelová

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T02 3.129.

 

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Barbora Zahradníková

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Directed Evolution of Facial Composites utilising Principal Component Analysis

Školiteľ: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T02 3.129.