Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

o 10,00 hod.:

Doktorandka: Mgr. Michaela Prachová

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Rizikové faktory pri vybraných technologických operáciách výroby protipožiarnych dverí

Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.

 

o 11,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Monika Mikulová

Študijný program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.