Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. augusta 2020 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 11,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Annamarie Velič

Študijný  program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Meranie a modelovanie emisií pachových látok z procesu vysokoteplotného sušenia dreva pri výrobe drevotrieskových dosák

Školiteľ:  prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.

Autoreferát dizertačnej práce

  

o 12,30 hod.:

Doktorand: Ing. Ján Iľko

Študijný  program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Vývoj a validácia analyzátora celkového organického uhlíka inovatívnym riešením parciálneho modulu zariadenia

Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.

 

o 14,00 hod.:

Doktorand: Ing. Marek Rolinec

Študijný  program: integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce: Riadenie bezpečnosti pri stavebných a montážnych prácach v podmienkach jadrovej elektrárne

Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. ŤL - 235.