Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. augusta 2018 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8,00 hod.:

Doktorandka: RNDr. Tatiana Pelachová

Študijný program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Téma dizertačnej práce: Microstructure and mechanical property degradation of TiAl based alloys during high temperature exposure

Školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. TNC-325.

 

 neverejná obhajoba o 9,30 hod.:

Doktorand: Ing. Martin Babinec

Študijný program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Téma dizertačnej práce: Zliatiny na báze Zn s nízkym obsahom legujúcich prvkov

Školiteľ: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. TNC-325.

 

neverejná obhajoba o 11,00 hod.:

Doktorand: Ing. Ján Gondek

Študijný program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Téma dizertačnej práce: Influence of plastic deformation on Zn-based hot-dip coating behaviour

Školiteľ: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. TNC-325.