Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8,00 hod.:

Doktorandka: Kateryna Kamyshnykova

Študijný program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Téma dizertačnej práce: Processing and properties of TiAl-based castings

Školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. TNC-325.

 

o 10,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Eva Cuninková

Študijný program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Téma dizertačnej práce: Degradation of superconducting tapes by mechanical stress

Školiteľ: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. TNC-325.