Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8,00 hod.:

Doktorand: Ing. Mgr. Richard Jurenka

Študijný  program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh sociálnych inovácií za účelom zlepšenia spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch Slovenskej republiky

Školiteľka: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2.216.

 

o 9,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Petra Urbanovičová

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Faktory podnikovej kultúry v kontexte udržateľnej výkonnosti veľkých priemyselných podnikov

Školiteľ: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2.216.

 

o 10,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Justína Mikulášková

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Využitie princípov manažmentu živých systémov pre zvýšenie vplyvu podnikovej kultúry vo vzťahu k udržaniu dlhodobého potenciálu úspešnosti

Školiteľ: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2.216.

 

o 11,00 hod.:

Doktorand: Manan Bawa

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Industrial Internet of Things Network Design Proposal and its Implications

Školiteľka: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2.216.

 

o 8,00 hod.:

Doktorand: Ing. Milan Bachár

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Hodnotenie vplyvu prvkov inteligentnej logistiky na efektivitu interných logistických procesov

Školiteľka: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2-208.

 

o 9,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Martina Grófová

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky na tvorbu udržateľnej zákazníckej hodnotovej ponuky z hľadiska cyklickej ekonomiky

Školiteľka: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2.208.

 

o 11,00 hod.:

Doktorand: Ing. Vladimír Šurka

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky pre výpočet ukazovateľov efektívnosti pri zavádzaní nákupných procesov

Školiteľka: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, m. č. T02 2.208.