Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. augusta 2020 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8,00 hod.:

Doktorand: Ing. Augustín Stareček

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Návrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť 

Školiteľka: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, m. č. T02 2.201.

Autoreferát dizertačnej práce

 

o 9,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Natália Vraňaková

Študijný  program: personálna práca v priemyselnom podniku

Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky implementácie Age manažmentu ako nástroja na dosiahnutie súčinnosti rôznych generačných skupín zamestnancov v priemyselných podnikoch

Školiteľka: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, m. č. T02 2.201.

Autoreferát dizertačnej práce

 

o 11,00 hod.:

Doktorandka: Mag Christine Aschbacher

Študijný  program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Entwurf eines Führungsstils für innovative Unternehmen

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, m. č. T02 2.201.

Autoreferát dizertačnej práce