Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. augusta 2013 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

o 8,00 hod.:

Doktorand: Ing. Roman Bednár
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Postupnosť krokov individualizácie konceptu Lean v priemyselných podnikoch
Školiteľ: doc. Ing. Helena Vidová, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220.

o 9,30 hod.:

Doktorand: Ing. Martin Hrablik
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Získavanie zamestnancov na kľúčové pracovné pozície v podmienkach globalizácie pracovných trhov v EÚ
Školiteľ: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220.

o 11,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Jana Malá
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Metodika hodnotenia kvality informácií v projektovom riadení
Školiteľ: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220.

o 12,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Vanessa Prajová
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Návrh implementácie integrovanej marketingovej komunikácie ako nástroja konkurencieschopnosti organizácie
Školiteľ: prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220.

o 8,00 hod.:

Doktorandka: Ing. Martina Hasayová
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky pre vypracovanie komplexného auditu projektového riadenia
Školiteľ: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

o 9,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Katarína Drieniková
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Návrh využitia analytického hierarchického procesu v stratégii spoločensky zodpovedného podnikania priemyselných podnikov
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

o 11,00 hod.:

Doktorand: Ing. Tomáš Naňo
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Návrh využitia analytického hierarchického procesu v rizikovom strategickom manažmente priemyselných podnikov
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

o 12,30 hod.:

Doktorand: Ing. Pavel Pavlenda
Študijný program: priemyselné manažérstvo
Téma dizertačnej práce: Proposal of methodology for knowledge management application in innovation processes
Školiteľ: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063.

Zverejnené: 21.08.2013