Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 27 - 28. augusta 2018 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

27. augusta 2018:

o 8,30 hod.:

Doktorand: Ing. Rudolf Zaujec

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Opotrebovanie a trvanlivosť frézovacích nástrojov v závislosti od použitej CAM stratégi

Školiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-131.

 

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Ján Milde

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Využitie 3D digitalizácie a aditívnych technológií v medicíne

Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-131.

 

o 11,30 hod.:

Doktorand: Ing. Milan Mojžiš

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Výskum a optimalizácia technológie ťahania presných bezšvových rúr

Školiteľ: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-131.

 

28. augusta 2018 :

o 8,30 hod.:

Doktorand: Ing. Ján Urminský

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Analýza deformácií zvarkov optickým 3D skenovaním

Školiteľ: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Maroš Vyskoč, IWE

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Vplyv ochrannej atmosféry na zvariteľnosť neželezných kovov pri laserovom zváraní

Školiteľ: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

o 11,30 hod.:

Doktorand: Jürgen Rigo, MEng.

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Comparative analysis on common tribological test rigs and their pertinence in real systems - influences of the variation of the elements within the tribological system

Školiteľ: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.