Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8,30 hod.:

Doktorand: Ing. Martin Frnčík

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts

Školiteľ: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.

 

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Matej Bračík

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu

Školiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T-139.