Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 20 - 21. augusta 2013 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.


20. augusta 2013 :

o 8,30 hod.:

Doktorand: Ing. Ivan Michalec
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Adhézno-laserové spájanie tenkých plechov
Školiteľ: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Jaroslav Jančár
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Únavové vlastnosti zvarových spojov nitrooxidačne upravených plechov
Školiteľ: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

o 11,30 hod.:

Doktorand: Ing. Michal Chachula
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Interakcia aktívnych spájok s kremíkovým substrátom pri použití výkonového ultrazvuku
Školiteľ: doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

o 8,30 hod.:

Doktorandka: Ing. Anna Závacká
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Životnosť tvárniacich nástrojov a možnosti jej zvyšovania
Školiteľ: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 131.

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Miroslav Zelenay
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Zvyšovanie trvanlivosti a životnosti prievlakov pri ťahaní oceľových drôtov za studena
Školiteľ: doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 131.

o 11,30 hod.:

Doktorand: Ing. Marián Blaško
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Navrhovanie temperačných systémov vstrekovacích foriem s využitím CAE nástrojov
Školiteľ: doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 131.


21. augusta 2013 :

o 10,00 hod.:

Doktorand:Ing. Dušan Vaňa
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce:Štúdium technologických možností plazmového leštenia antikoróznych ocelí v elektrolyte a ich porovnanie s klasickou technológiou elektrochemického leštenia
Školiteľ:doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.
Miesto konania obhajoby:MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 202.

o 8,30 hod.:

Doktorand: Ing. Vladimír Šimna
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Klasifikácia strojárskych súčiastok z pohľadu ich výroby na CNC strojoch
Školiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 131.

o 10,00 hod.:

Doktorand: Ing. Martin Benovič
Študijný program: strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce: Návrh metodiky pre voľbu montážnych spojov, technológií a systémov
Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. T 131.