Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  26. 8. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe integrovaná bezpečnosť

o 9.00 hod. Ing. Miroslav Novotný, téma dizertačnej práce: „Vplyv vonkajších podmienok na odhorievanie kvapalín"

o 11.00 hod. Ing. Tomáš Chrebet, téma dizertačnej práce: „Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva"

o 14.00 hod. Ing. Michaela Svitoková, téma dizertačnej práce: „Minimalizácia rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Botanická 49, Trnava, m. č. 235, pavilón ŤL.