Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  24. 8. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.30 hod. Ing. Michal Šimek, téma dizertačnej práce: „Štúdium vlastností vybraných zvarových spojov a návarov vytvorených laserom so zváracím materiálom vo forme drôtu"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.


o 8.30 hod. Ing. Ján Líška, téma dizertačnej práce: „Obrábanie kompozitných materiálov"

o 10.00 hod. Ing. Ľubica Eleková, téma dizertačnej práce: „Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 131, pavilón T.