Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  27. 8. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej  práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment

o 12.00 hod. Ing. Juraj Drahňovský, téma dizertačnej práce: „Návrh zdokonalenia implementácie a aplikácie TPM so zameraním na udržateľnosť výroby v priemyselných podnikoch v SR"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.