Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. marca 2014 o 10.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand: Marco Mathias Enger, MSc.

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: The Development of Tribologically Optimized Surfaces by Nanolayers and Strengthening Phases

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Blaškovitš, DrSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

Zverejnené: 04.03.2014