Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 4. 2013 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore strojárske technológie a materiály

o 10.30 hod. Ing. Mariana Balážová, téma dizertačnej práce: „Výskum technológie výroby rúr z gradientného polotovaru“

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Bottova ul. č. 23, 917 24 Trnava, miestnosť č. 202.