Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  15. 3. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov

o 10.00 hod. Ing. Marián Bartúnek, téma dizertačnej práce: „Automatický bezpečnostný systém automobilu pre zabránenie kolíziám na nebezpečných úsekoch cestných komunikácií "

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.