Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31. 8. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 11.30 hod. Ing. Miroslav Béger, téma dizertačnej práce: „Príprava, štúdium vybraných vlastností a charakterizácia povlakov nitridov chrómu na nástrojovej oceli"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Bottova 23, 917 24 Trnava, miestnosť č. 202