Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  2. 12. 2010 o 11.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce študenta v externej forme doktorandského štúdia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Ing. Petra Bólla  vo vednom odbore 39-76-9 Inžinierstvo kvality produkcie.

Téma dizertačnej práce: „Návrh zdokonalenia manažérstva výrobného procesu pri aplikácii procesného prístupu"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave,  Paulínska 16,  m. č. 063.