Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  26. 5. 2011 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov

o 12.00 hod. Ing. Miroslav Božik, téma dizertačnej práce: „Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva"

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.