Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4. 5. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 11.00 hod. Ing. Ivona Černičková, téma dizertačnej práce: „Štúdium štruktúry a fázových rovnováh v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka"
Školiteľ:
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Bottova 23, 917 24 Trnava, miestnosť č. 202