Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. februára 2014 o 11.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand:  Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino
Študijný program: výrobné zariadenia a systémy
Téma dizertačnej práce: Contributions to the design and analysis of the material flow in the context of manufacturing supported by the use of simulation
Školiteľ: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Rázusova 2, Trnava, m. č. R-II-2.

Zverejnené: 06.02.2014