Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3. júla 2014 o 13.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Steven Duehring

Študijný program: strojárske technológie a materiály

Téma dizertačnej práce: Experimental-numerical method of the failure prediction by the heat treatment of steels

Školiteľ: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.

Zverejnené: 23.06.2014