Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. septembra 2013 o 9.00 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorandka: Ing. Darja Gabriška

Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce: Analýza a návrh informačných obmedzení algoritmov riadenia dynamických systémov

Školiteľ: Ing. Augustín Gese, CSc., hosť. prof.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105.

Zverejnené: 11.09.2013