Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  1. 2. 2013 sa uskutoční neverejná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 9.00 hod. Ing. Peter Gogola, téma dizertačnej práce: „The use of hot isostatic pressing for the realisation of rotable metallic sputter targets“

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.