Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20. 2. 2013 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe strojárske technológie a materiály:

o 13.00 hod. Ing. Markus Grebe, téma dizertačnej práce: „False brinelling - standstill marks at roller bearings“

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Bottova 23, 917 24 Trnava, miestnosť č. 202