Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27.11.2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 10.00 hod. Ing. Anita Herbácskóová, téma dizertačnej práce: „Aplikácia marketingového informačného systému v podnikovej praxi“

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 220.