Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 7. júna. 2013 o 10.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorandka : Ing. Gabriela Hrdinová

Študijný program: priemyselné manažérstvo

Téma dizertačnej práce: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)

Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

obr1