Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. 2. 2011 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo

o 10.00 hod. Ing. Ján Hronkovič, téma dizertačnej práce: „Štúdium elektrických vlastností vybraných kaučukových zmesí v procese ich technologického spracovania"

Miesto konania obhajoby: MTF STU Trnava, Bottova 23, 917 24 Trnava, miestnosť č. 202